پریساپریسا، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 27 روز سن داره

تقدیم به پریسای عزیز

خنده ...بله. گریه...نه

پریسا خانم دختر خنده روییه وقتی از خواب بیدار میشه به روی همه لبخند میزنه . وباباش همیشه قبل از رفتن به سر کار باید بیدارش کنه . وقتی هم بیداره با کوچکترین نگاه ما ،برامون لبخند میزنه   برای همینه که دختر ریزه میزه پیش همه عزیزه               ...
14 خرداد 1390

دخترم با هوش

چند روز پریسا یاد گرفته هر چیزی که دم دستش آمد را روی سرش مگذارد مثل دستمال گردنش یا حتی یک پلاستیک کوچک.      همینطور دالی موشه را خوب یاد گرفته واز هر جهت که میخواهیم او را غافلگیر کنیم نمیتونیم.                                              ...
14 خرداد 1390