پریساپریسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 20 روز سن داره

تقدیم به پریسای عزیز

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,337
امتیاز جذابیت: 1,104
40 دنبال کنندگان
43 پسندها
38 نظرات
13 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 92
امتیاز جذابیت: 9,666
145 دنبال کنندگان
746 پسندها
1,512 نظرات
12 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,506
امتیاز جذابیت: 884
18 دنبال کنندگان
44 پسندها
135 نظرات
34 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 151
امتیاز جذابیت: 7,220
132 دنبال کنندگان
572 پسندها
668 نظرات
384 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 304
امتیاز جذابیت: 4,850
99 دنبال کنندگان
421 پسندها
268 نظرات
54 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 98
امتیاز جذابیت: 9,104
165 دنبال کنندگان
834 پسندها
756 نظرات
72 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ