پریساپریسا، تا این لحظه: 9 سال و 6 ماه و 29 روز سن داره

تقدیم به پریسای عزیز

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,506
امتیاز جذابیت: 856
18 دنبال کنندگان
42 پسندها
127 نظرات
32 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 218
امتیاز جذابیت: 5,730
84 دنبال کنندگان
495 پسندها
617 نظرات
341 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 312
امتیاز جذابیت: 4,590
92 دنبال کنندگان
406 پسندها
244 نظرات
52 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 215
امتیاز جذابیت: 5,762
93 دنبال کنندگان
570 پسندها
503 نظرات
46 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,156
امتیاز جذابیت: 1,356
36 دنبال کنندگان
98 پسندها
62 نظرات
22 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ