پریساپریسا، تا این لحظه 8 سال و 2 ماه و 10 روز سن دارد

تقدیم به پریسای عزیز

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 1,955
امتیاز جذابیت: 270
9 دنبال کنندگان
14 پسندها
8 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 105
امتیاز جذابیت: 7,814
124 دنبال کنندگان
675 پسندها
904 نظرات
151 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 220
امتیاز جذابیت: 5,440
65 دنبال کنندگان
561 پسندها
351 نظرات
533 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 450
امتیاز جذابیت: 3,229
34 دنبال کنندگان
250 پسندها
556 نظرات
67 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 406
امتیاز جذابیت: 3,507
19 دنبال کنندگان
423 پسندها
448 نظرات
116 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 26
امتیاز جذابیت: 17,128
111 دنبال کنندگان
2,110 پسندها
1,975 نظرات
328 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 746
امتیاز جذابیت: 2,123
9 دنبال کنندگان
80 پسندها
770 نظرات
3 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ