پریساپریسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 20 روز سن داره

تقدیم به پریسای عزیز

دخترم ۷ساله شد.مبارکه

️ ️ ️ ️ ️ ️  میلاد تو شیرین ترین بهانه ایست که می توان با آن به رنجهای زندگی هم دل بست و در میان این روزهای شتابزده عاشقانه تر زیست. میلادتو معراج دستهای من است وقتی که عاشقانه تولدت را شکر می گویم ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ ️ دخترم عزیزم..پرنسسم... تولدت هزاران بار مبارک ️ ️ ️ ️ ️ ️ ۱۳۹۶/۸/۱۷ تولد گل دخترم مبارک ️...
20 آبان 1396
1